ගුවන් නියමුවකු බව කී අරුන්දික ප්‍රනාන්දුට ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදයෙන් පිළිතුරු

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අරුන්දික ප්‍රනාන්දු පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගියදා සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට මතභේදකාරී කරුණක් බවට පත්වී තිබේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට ඔහුගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය ප්‍රකාශයක් ද නිකුත් කර ඇත.

එහි දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ සේවය කරන ගුවන් නියමුවන්ගේ එකම නියෝජිතයා වන්නේ සිය සංසදය බවය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ ගුවන් නියමුවෙකු වශයෙන් සේවය කර නොමැති අතර ඒ බව තහවුරු කරන කිසිදු තොරතුරක් සිය සංසදය සන්තකයේ නොමැති බවද ඔවුන් දැනුම් දෙයි.

නමුත් පසුගිය 09 වනදා රටතුළ ඇතිවූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලදී මැර පිරිසක් තම නිවසට ගිනිතැබීම හේතුවෙන් තම නිවස සහ ගුවන් හමුදාවේ පියාසර කළ ලිපි ඇතුළු වැදගත් ලියකියවිලි කිහිපයක් විනාශ වූ බව මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගියදා සඳහන් කළේය.

තමන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවයේ හිටපු ගුවන් නියමුවෙක් බවද ඔහු සඳහන් කර තිබුණි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.