රිෂාඩ් , සාලි හා හිස්බුල්ලාට පැමිණිලි 27ක්

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයුදීන් ,හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා හා හිටපු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලිට එරෙහිව මේ වන විට පැමිණිලි 27 ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට විමර්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.