තෙල් නැව්වලට පහරදීම ගැන වීඩියෝවක් නිකුත් වෙයි

ගල්ෆ් මුහුදේදී ඉන්ධන නෞකා 2කට පහරදීම සම්බන්ධ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් ඉරානයට දැඩිව චෝදනා එල්ලවනවා.
ඒ අතරතුර ප්‍රහාරයෙන් පසු ජපාන නෞකාව අසළට ලගාවූ සැක සහිත යාත්‍රාවක් පිළිබද වීඩියෝ දසුන් මේ වන විට අමෙරිකාව විසින් අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද සම්පූර්ණ පුවතයි.