හිමිවරුන්ට දණ නමන සිංහරාජයේ චණ්ඩියා

සිංහරාජ වනාන්තරයේ මේ වන විට ඉතිරිව සිටින්නේ තෙත් කලාපයට උරුම වූ වන අලි දෙදනකු පමණයි.
මේ ඒ අතරින් සුවිශේෂ සිංහරාජ හස්තියාගේ සුවිශේෂ හැසිරීම පිළිබදයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 - Theme by LankaAnews