ලංකාවේදී හැදූ- සුපිරි විදුලි මෝටර් රථයේ වැඩ අවසන්

ලංකාව තුලදී නිර්මාණය කළ මුල්ම සුපිරි විදුලි මෝටර් රථයේ කටයුතු සාර්ථකව නිමාවට පත්කර තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද තොරතුරු එකතුවයි.

2844

ආසාදිතයන්

2593

සුවය ලැබූ

240

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.