ජපානයේ රැකියාවලට ලාංකිකයින්ට දොර හරියි – විශේෂ

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා වෙත යොමුවීමට ලාංකිකයන්ට අවස්ථාව යොමුව තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද සවිස්තර තොරතුරු එකතුවයි.

2844

ආසාදිතයන්

2593

සුවය ලැබූ

240

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.