ලාංකීය සිසුවියක් ලෝකයෙන්ම පළමුවැනියා වෙයි

ජාත්‍යන්තර නව නිපැයුම් තරගයකදී ලෝකයේ පළමු තැන දිනා ගැනීමට පේරාදෙණිය සරසවියේ සිසුවියක සමත්ව තිඛෙනවා.
මේ ඒ පිළිබදයි.