රුසියානු යානයේ ප්‍රශ්නය වහා විසදන්න / දිනේෂ් ගුණවර්ධන

ByLankaAnews

Jun 4, 2022

මෙරට රඳවාගෙන ඇති රුසියානු ගුවන් යානය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය වහාම විසඳීමට මෙරට බලධාරීන් කටයුතු කළ යුතු බව අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසයි.

එමෙන්ම, අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ, දෙරට අතර හා ආර්ථික වශයෙන් විශාල හානියක් සිදුවීමට මත්තෙන් මෙරට රඳවා ගෙන ඇති රුසියානු ගුවන් යානය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය වහාම විසඳීමට ක්‍රියා කළ යුතු බවයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *