ජපානය යළි සංචාරකයින්ට විවෘත වෙයි

කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගතයෙන් පසුව ජපානය නැවතත් විදෙස් සංචාරකයන් සදහා විවෘත කර තිබෙනවා.

ලොව වැඩියෙන්ම කොවිඩ් පාලන ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කළ රටක් ලෙස ජපානය සැලකෙනවා. නැවතත් විදෙස් සංචාරකයන්ට රට විවෘත කෙරුණද සීමා කිරීම් මාලාවකට යටත්වයි ඔවුනට ජපානයට පැමිණීමට හැකි වන්නේ. ජපානයට පැමිණෙන සංචාරකයන් කන්ඩායමක් සමග පැමිණීම ඒ යටතේ අනිවාර්ය වනවා. රටවල් සියයකට වැඩි සංඛ්‍යාවක සංචාරකයන්ට ජපානයට ඇතුළුවීමට අවසර ලබා දී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් පවතින සීමා කිරීම් යටතේ සංචාරකයන්ට ජපානයේ සංචාරය කිරීමට විශාල මුදලක් වැය වනවා.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.