තේරීම් කාරක සභාවට මා කැදවන්න බෑ / යන්නෙත් නෑ / ජනපති

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධව විමර්ශනය කර පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමට පත්කල පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවට ජනාධිපතිවරයා ලෙස තමා කැදවීමේ හැකියාවක් නොමැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

එසේ කැඳවීමක් සිදුකළ හොත් තමා ඊට සහභාගී නොවන බවයි ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ.

කිසිවෙකු හෝ ජනාධිපතිවරයා තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ පෙනීසිට සාක්ෂි ලබාදිය යුතු බව පවසන්නේ නම් එය විහිළුවක් බවද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සදහන් කර තිඛෙනවා.

කාරක සභාව තව දුරටත් විවේචනය කරමින් ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ එය සම්පූර්ණයෙන් විහිළුවක් බවයි.