දුම්රිය ගාස්තු වැඩිවීම ස්ථිරයි

රජය මගින් ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් ගෙන දුම්රිය ගාස්තු වැඩිකිරීම සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අවසර ලබාදෙනු ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර සිටියේ අද සිට දුම්රිය මාර්ග කිහිපයකට නව දුම්රිය එක්කෙරෙන බවයි.

ඒ අනුව වග දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා උදෑසන 06.20 නව දුම්රියක් ධාවනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර එම දුම්රිය යළි පස්වරු 04.00 ට කොළඹ කොටුවේ සිට වග දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරනු ඇත.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේ තවත් දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් සඳහා නව දුම්රිය එක් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

“මම හිතන්නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට හොඳ උදාහරණයක් රජය මඟින් රටේ ජනතාවට ලබාදෙන සේවය පිළිබඳව පෙන්නුම් කිරීමට. මේවන විට බස් ගාස්තුවෙන් 20%ක් 24% ප්‍රමාණයක් තමයි දුම්රිය ගාස්තු ලෙස අපි අයකරන්නේ. එම නිසා අපේ වියදම.. ඩීසල් මිල වැඩිවීමත් සමග විශාල වශයෙන් වැඩිවෙලා තියෙනවා. නමුත් අපේ ආදායමේ විශාල වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. ඉතා අඩු මුදලකට තමයි මගීන් ප්‍රවාහනය කරන්නේ. එම නිසා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී රජයේ යම් ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් අරගෙන දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව අවසර ලබාදෙයි කියලා.”

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.