කුකුළු මස් හා බිත්තර මිල ඉදිරියේදී අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළට

කුකුළු මස් හා බිත්තර මිල ඉදිරියේදී අසාමාන්‍ය ලෙස තවත් ඉහළ යනු ඇතැයි සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංගමය පවසනවා.

සත්ත්ව ආහාර නොමැති වීම මෙම තත්ත්වයට බලපා ඇති බව සදහන්.

මේ දිනවල වෙළෙඳපොළේ කුකුළු මස් කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 1200 කට අධික වන අතර බිත්තරයක සාමාන්‍ය මිල රුපියල් 50ක මට්ටමක පවතිනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.