ජනාධිපති කාර්යාලයේ පිවිසුම අවහිර කළ පිරිසක් පොලිස් භාරයට (Video)

කොළඹ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පිවිසුම අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත පිරිසක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ.

ඊයේ අලුයම ගෝඨා ගෝ ගම විරෝධතාවේ නිරත පිරිසක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ ප්‍රධාන පිවිසුම හැර අනෙක් පිවිසුම් දෙක අවහිර කරමින් විරෝධතාවේ නිරත විය.

අනතුරුව අද උදෑසන ආරක්ෂක අංශ හා පොලීසිය එක්ව මෙම පිරිස ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

විරෝධතාවේ නිරත පිරිස පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත්තේ, ඒ අතරවාරයේයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.