ගිනි තබා වැනසූ නිවස හදාගන්න ,ඇමතිවරයෙක් ඖෂධ සමාගම්වලින් මුදල් රැස් කරලා

පසුගිය මැයි 09 වැනිදා ඇති වූ සිද්ධියේදී කලහකාරී පිරිස් අතින් නිවාස ඇතුළු දේපළ විනාශ වූ ප්‍රබල ඇමැතිවරයකු ඒවා යළි ගොඩ නැගීම සඳහා සැපයුම්කාර සමාගම්වලින් මුදල් රැස් කරන බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කර තිබෙනවා.

මේ සඳහා අදාළ ඇමැතිවරයාට අයත් වූ අමාත්‍යාංශයේ සැපයුම්කාර සමාගම්වලින් ලක්ෂ ගණන් මුදල් එකතු කරන්නට පටන් ගෙන ඇතැයි හෙළිවී තිබේ. මේ අතර ඖෂධ සමාගම්ද පවතින බව වාර්තා වේ.

ඒ සඳහා ඇමැති පුතකු මෙන්ම ඇමැතිවරයාගේ ව්‍යාපාරික ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ අයකු අදාළ සමාගම් වෙත ඇමතුම් ලබාදී ඇති බවද හෙලිකරමින් පවතිනවා.

තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *