රනිල් මුදල් ඇමති කමෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි / ධම්මික පෙරේරා(Video)

ByLankaAnews

Jul 6, 2022

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වූ වහාම මුදල් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම විය යුතු බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ධම්මික පෙරේරා සඳහන් කරයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *