බලපත්‍රලාභී ඉඩම් ලාභීන් ලක්ෂ 11ක් වෙනුවන් කඩිනමින් සින්නක්කර ඔප්පු

මහාමාන්‍ය ඩී එස් සේනානායක මහතාගේ යුගයේ සිට ලබාදුන් බලපත්‍ර ඉඩම් ලක්ෂ 11ක් වෙනුවෙන් සින්නක්කර ඔප්පු ලබාදීමට අදාළ පනත කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
ඒ අනුව විදෙස් සමාගම්වලට නොව බලපත්‍ර හිමි ජනතාවට අදාළ ඉඩම්වල අයිතිය ලබාදෙන බවයි දෙරණ වාදපිටිය දේශපාලන සංවාදයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.
රටේ ඉඩම් අයිිතිය හිමි ජනතාවට එම ඉඩම් හිමිකම ඔප්පුවකින් ලබාදීමට එරෙහිවීමට කිසිවකුට අයිතියක් නොමැති බවද ජේ සී අලවතුවල මහතා අවධාරණය කළා.
බලපත්‍ර ලාභී ඉඩම් හිමි ලක්ෂ 11කට ගැටළු රැසක් මතුව ඇති අතර පසුගිය රජයන් එය විසදන බව පවසමින් ජන්දය ලබා ගැනීම පමණක් සිදුකර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ.
මෙසේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකමක් සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කරන මොහොතක විදෙස් සමාගම් බිල්ලකු මැවීමට විපක්ෂය උත්සාහ කරන අතර එය දේශපාලනික අරමුණික් හා ජන්ද බියකින් සිදුකරන්නක් ලෙස තමා දකින බවද ඔහු කියා සිටියා.
මෙසේ බලපත්‍රලාබී ඉඩම් හිමියන් සදහා ඔප්පු ලබාදීමේදී අක්කර 5කට වැඩි ඉඩම් සදහා එය බලනොපැවැන්වෙන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.
ඒ අනුව අසාධාරණයට පත්වූ ජනතාවට කඩිනමින් සාධාරණය ඉටු කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ.