ඉරාජ්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට සිදුවූ දේ ITSSL හෙළිකරයි

ඉරාජ් වීරරත්නගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව රජයේ බලපෑමෙන් ඉවත්කිරීමක් සිදුවී නොමැති බවත්  ඔහුගේ පිටුව පිළිබදව ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් හෝ වෙනත් යම් කණ්ඩායමක් විසින් දිගින් දිගටම ෆේස්බුක් වෙත සිදුකරන ලද වාර්තා කිරීම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් එම පිටුව ඔවුන්ගේ මාර්ගෝපදේශනයන් පිළිනොපදින පිටුවක් යැයි සලකා එම පිටුව Unpublish කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.
මේ ඊට අදාළ සම්පූර්ණ නිවේදනයයි.