තැපල් සේවකයින් වර්ජනයේ

තැපල් සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.

බඳවාගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටියේ පවතින ගැටලු ඇතුළු අර්බුධ කිහිපයකට විසඳුම් ඉල්ලා තැපැල් සේවකයින් ඊයේ (16) පස්වරු 4.00 සිට මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර තිබුණා.

වර්ජනය ලබන 18 වැනිදා පස්වරු 4.00 තෙක් පැය 48ක කාලයක් සිදුකිරීමට නියමිත බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති සංධානය පවසනවා.

මෙම වර්ජනය සංකේත වර්ජනයක් බවත් යෝජනා වූ පරිදි ගැටලු විසඳීමට බලධාරීන් කටයුතු නොකරන්නේ නම් ඉදිරියේදී දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන බවත් වෘත්තීය සමිති අවධාරණය කරන්නේ.