පාන් ගෙඩියක මිල 10කින් වැඩි කිරීමේ සූදානමක්

තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් අටකින් (08) ඉහළ දැමීමට කටයුතු කලහොත් ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දමන බව ලංකා එක්සත් බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරනවා.

තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 08 කින් ඉහළ දමන ලෙසට තිරිඟුපිටි සමාගම රජයෙන් ඉල්ලා ඇති අතර මේ නිසා පාන් වලට අමතරව අනෙකුත් නිෂ්පාදනවල මිලත් ඉහළ දමන බවත් ඒ පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවත් එම සංගමයේ උප සභාපති රියෙන්සි විතානගේ මහතා සඳහන් කළා.

සිල්ලර කාසි හිගය නිසා එකවර පාන්ගෙඩියක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.