එකට කෑවොත් බලය වැඩි විස්මිත ආහාර

ආහාර වර්ගවලින් ලැඛෙන පෝෂණය මිනිස් සිරුරට උරා ගැනීම නිවැරදි කරන එකට භාවිතා කළ යුතු ආහාර පිළිබද අනාවරණයයි මේ.


 


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න