ඉන්ස්ටර්ග‍්‍රෑම් ගිණුම්වලින් ලයික් ඉවත් වෙයි

ඉන්ස්ටර්ග‍්‍රෑම් ගිණුම්වලින් ලයික් හෙවත් කැමැත්ත පළකිරීමේ අයිතමය සැගවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඔස්ටෙ‍්‍රිලියාව, බ‍්‍රසීලය සහ තවත් රටවල් රැසක ගිණුම්වලින් එය සැගවීමට නියමිත බවයි සමාගම පවසන්නේ. ඉන්ස්ටර්ග‍්‍රෑම් හරහා හුවමාරු කරන සටහන්වලට ලැබිය යුතු ප‍්‍රතිචාර සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් හිමියන් අතර ඇතිවන ව්‍යාකූලත්වයට විසදුම් ලබාදීම අරමුණ වනවා.

මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය සෙසු රටවල ක‍්‍රියාත්මක කිරිමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා