බැටිකලෝ කැම්පස් ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලයි

බැටිකලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් අවශ්‍ය බව ආංශික අධික්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අරලිය ගහ මන්දිරයේදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදීයි.

බැටිකලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් ආශික අධික්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව පසුගිය මස 21 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සම්බනධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් අවශ්‍ය බවත්,මේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කරුණු 15ක් දක්වා ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වෝහාරික විගණනයක් සිදු කරන ලෙස තමා අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් ආශික අධික්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති ලෙසින් ඉල්ලා සිටින බවත් මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවා.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු ඒ මහතා පැවසුවේ, මෙම ආයතනය සම්බන්ධයෙන් රටේ නීතිය උල්ලංඝණය වි ඇති බවයි. කෙසේ වුවද මෙය වැරදි ලෙසින් අර්ථකතනයක් නොගන්නා ලෙසත්, මෙය සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව සිදු කරන ක්‍රියාවක් නොවන බවත් ඔහු අවධාරණය කළා.