ගෝඨාභය අපේක්ෂකයා බව මා කියා නැහැ – මහින්ද රාජපක්ෂ

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා අපේක්ෂකයා ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කරන බව තමන් ප්‍රකාශ කර නැතැයි විපක්ෂනායක හා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
මේ එහිදී මාධ්‍ය වෙත රාජපක්ෂ මහතා පල කළ අදහස්.

Q ඔබතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කරනවා කියලා තිබුණා.

A  මම එහෙම කියලා නැ.

Q ජයග්‍රහණයක් පුළුවන් වෙයිද?

A අපි දිනනනවා අපි දිනනවා.

මෙහිදී ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ විපක්ෂනායකවරයා,

“ආරක්ෂාව තහවුරු වෙලා කියලා එක්කෙනෙක් කියනවා. තව කට්ටියක් කියනවා ආරක්ෂාව නෑ කියලා. ෆොන්සේකා මහත්තයා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මේ වගේ දේවල් කොහෙන් මතුවෙයිද දන්නේ නෑ කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍රස්තවාදය අතුගාලා නෑ කියනවා.”