ගල්ෆ් මුහුදු කලාපයේ ආරක්ෂාවට ජාත්‍යන්තර බලකායක්

ගල්ෆ් කලාපයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ නෞකා ආරක්ෂක බළකායක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

අමෙරිකානු රජය පවසන්නේ ඊට අදාළ සාකච්ජා මේ වන විට සිදුකරන බවයි.
යුරෝපය විසින්ද ඒ සදහා සිය සහාය පල කර තිඛෙනවා.

ඉරානයෙන් සහ මුහුදු මංකොල්ලකරුවන් ඇතුලු පාර්ශවයන්ගේ හානි වැලැක්වීම මෙහි අරමුණයි.