සරසවි කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි

විශ්වවිද්‍යාලවලට මෙවර සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ අවම ඉසඩ් ලකුණු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අද (26) වනදා අලුයම නිකුත් කරනු ලැබුවා.

2018/2019 නව අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ එම ඉසඩ් ලකුණු ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ www.ac.gov.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි.

නැතහොත් ugc හිස්තැනක් විභාග අංකය ඇතුලත් කර 1919ට එස්.එම්.එස් කිරීමෙන් තමන් තේරී සිටින විශ්වවිද්‍යාලය දැනගත හැකි වනවා.

2844

ආසාදිතයන්

2593

සුවය ලැබූ

240

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.