ප්‍රධාන-පුවත්

සරසවි කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි

බෙදා හරින්න :

විශ්වවිද්‍යාලවලට මෙවර සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ අවම ඉසඩ් ලකුණු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අද (26) වනදා අලුයම නිකුත් කරනු ලැබුවා.

2018/2019 නව අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ එම ඉසඩ් ලකුණු ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ www.ac.gov.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි.

නැතහොත් ugc හිස්තැනක් විභාග අංකය ඇතුලත් කර 1919ට එස්.එම්.එස් කිරීමෙන් තමන් තේරී සිටින විශ්වවිද්‍යාලය දැනගත හැකි වනවා.

51594

ආසාදිතයන්

44259

සුවය ලැබූ

7080

දැනට රෝගීන්

255

මරණ

බෙදා හරින්න :

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.