පළාත් සභා ජන්දය පැවැත්විය හැකිද බලන්න විනිසුරු මඩුල්ලක්

සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය අනුව පළාත් සභා ඡන්ද විමසුම පැවැත්වීමට හැකියාවක් පවතීද යන්න පිලිබදව විමසීමට ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කර ඇති යොමුව විභාග කිරීමට පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් පත් කර තිබෙනවා. ඒ අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා විසින්.

අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, බුවනෙක අලුවිහාරේ, සිසිරද ආබෘෘ, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන සහ විජිත් මලල්ගොඩ යන පංච පුද්ගලය විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති යොමු කිරීම ලබන 23 වනදා විභාග කිරීමට නියමිතයි. 2017 වසරේ පළාත් පාලන සංශෝධන පනත සම්මත කිරීමට පෙර පැවති මැතිවරණ නීතිය යටතේ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට හැකි වන්නේද යන්න පිලිබද මෙහිදී සොයා බැලෙනු ඇති. මේ සම්බන්ධයෙන් සිය සාමාජිකයන් දැනුවත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රෙජිස්ටාර්වරයා නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයාගේ යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සිදු කෙරෙන ලබන 23 වනදා නීතීඥවරුන්ට වාචික දේශන ඉදිරිපත් කළ හැකි වනවා. ලිඛිත දේශන ලබන 21 වනදාට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ජනාධිපතිවරයාගේ යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනය ලබන 30 වනදාට පෙර ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබාදීමට නියමිතයි.