එජාප ජනපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීම සම්මේලෙනයට පෙර

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඉදිරිපත් කරන ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා සැප්තැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ මහා සම්මේලනයට පෙර නම් කරන බව එම පක්‍ෂයේ සභාපති, මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඒ සදහා පක්ෂයේ බහුතර එකගතාවයක්ද පවතින බවයි.

“අනිත් පැත්තෙ පක්‍ෂයේ සම්මේලනයේදී කියනවා ජනතාව ඉල්ලන කෙනා දෙනවා කියලා. ඒ අය ගෙදර තීරණය කරලා අහවලා අපේක්‍ෂකයා කියලා සම්මේලනයේදී ජනතාවගේ අතට බලෙන් පින්තූර දීලා ඒක උස්සන්න කියලා, ත්‍රීවිල් පාක්වල ගිහින් රතිඤ්ඤා දීලා බලෙන් අපේක්‍ෂයෙක් දාලා තිබෙනවා.

නමුත් අපි හරි ක්‍රමයට කරන්නේ. අපට අපේක්‍ෂකයා නම් කරන්න කිසිම කලබලයක් නැහැ. තවම ඡන්ද දිනයවත් ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. අපි දන්නේ නෑ ඡන්දය කවද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා පොදුජනයා විසින්ම සම්මත කරන ක්‍රමවේදයක් තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපේ අපේක්‍ෂකයා නම් කරනවා.

පොහොට්ටුවේ සම්මේලනයේදී මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා කිව්වා ජනතාවට ඇහුම්කන් දීලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව වැඩ කරනවා කියලා. නමුත් එතුමා නීති දෙක තුනක් කඩලා ඒ කතාව කළේ. එතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් විදියට ඉන්නේ. නමුත් එදා පොහොට්ටුවේ නායකයා හැටියට ඔහු වැඩ බාරගත්තා.

ඒ අනුව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවෙන් අස්වෙන්න ඕන. එතුමා ව්‍යවස්ථාව කඩකර තිබෙනවා. එයා නම් කරපු අපේක්‍ෂකයා ද්විත්ව පුරවැසිභාවයක් තියෙන කෙනෙක්. අපි නම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා එයාම අපේක්‍ෂකයා හැටියට ඉන්න ඕන කියලා. රටේ නීතියක්, ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒවාට ගරු කරන්න ඕන”