මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනයට අනුමැතිය

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
ඒ අනුව විවාහවීමේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18ක් තෙක් ඉහළ නැංවීමට නියමිතයි.

ac12

2646

ආසාදිතයන්

1981

සුවය ලැබූ

654

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :