2022 දී ලංකාව තෙල් හා ස්වභාවික වායු නිපදවන රටක්

2022 වසර වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තෙල් හා ස්වභාවික වායු නිපදවන රටක් බවට පත්කරන බව අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසනවා.

රජය හා ලොව ප්‍රමුඛතම තෙල් සමාගමක් වන ටෝටල් සමාගම එක්ව ශ්‍රී ලංකා ද්‍රෝණියේ ඛණිජ සම්පත් ගවේෂණය සදහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම මහාමාර්ග හා ඛණිජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දී සිදුකළ අවස්ථාවේදීයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.