රජයේ නිලධාරීන්ට රට රස්සාවකට යාමට වැටුප් රහිත නිවාඩු. කොන්දේසි මෙන්න

ByLankaAnews

Aug 25, 2022

ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් හි සේවකයින් සඳහා විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාගැනීමට අදාළ චක්‍රලේඛය භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ රජය සතු සමාගම් සඳහා මෙම චක්‍රලේඛයේ ප්‍රතිපාදන අදාළ වේ.

මෙම චක්‍රලේඛයට අනුව රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වන රාජ්‍ය සේවකයින් මාස්පතා මෙරටට යම් විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් එවීම අනිවාර්යය වේ. එය එක් එක් රාජ්‍ය නිලධාරියාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව තීරණය කෙරේ. ඔහු/ඇය සේවයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් වීමේ දී එම තනතුරේ වැඩ ආවරණය හෝ වැඩ බැලීම සඳහා අභ්‍යන්තරික පදනම මත සේවකයෙකු යෙදවීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇත්නම් පමණක් අදාළ නිවාඩු ලබා දීම සලකා බැලෙනු ඇත. කිසිවිටෙකත් ඒ සඳහා නව බඳවා ගැනීමක් සිදුකිරීමට අවස්ථාවක් නොමැත.

විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීමේ දී බලපැවැත්වෙන සෙසු කොන්දේසි ද ඇතුළත් සම්පූර්ණ චක්‍රලේඛය පහතින් දැක්වේ.

 

 

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *