ලෝකයේ වැඩිම අමාත්‍යවරුන් ගණනක් සිටින රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිඛෙනවා. ඒ ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු සංගමය විසින් නිකුත් කර ඇති 2017 වුමන් ඉන් පොලිටික්ස් ජාත්‍යන්තර වාර්තාවට අනුවයි.මෙම වාර්තාව මගින් ලෝකයේ රටවල් 191 ක අමාත්‍යවරුන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා කාන්තා මන්ත්‍රීවරියන්ගේ හා ඇමතිනියන්ගේ ප්‍රතිශතයන් දක්වා තිඛෙනවා.ඒ අනුව කාන්තා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන් ප්‍රමාණය අතින් ලංකාව පසුවන්නේ ලෝකයේ 179 වන තැනයි.එහිදී මැද පෙරදිග රටවල් හැරුණුවිට අඩුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන් ගණනක් සිටින රටක් ලෙසයි ලංකාව නම් කර ඇත්තේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225 ක් අතරින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන් සිටින්නේ 13 දෙනකු පමණයි.
මේ අතර මෙරට කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර 47 ක් ඇති අතර එය ලෝකයේ වැඩිම අමාත්‍යවරුන් ප්‍රමාණය වනවා. එහි දෙවන තැන පසුවන්නේ ගානාවයි.එරට කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රමාණය 46 ක්. ඉක්වදෝරය/කැමරුන්/කොංගෝ ආදී රාජ්‍යයන්ද මෙම ලයිස්තුවේ ඉහලින් පසුවනවා. මේ අතර මෙරට අමාත්‍යවරුන් ප්‍රතිශතයෙන් ඇමතිනියන්ගේ ප්‍රතිශතය දක්වා ඇත්තේ සියයට 4 යි දශම 7 ක් ලෙසයි.මෙම වාර්තාවට අනුව ලෝකයේ වැඩිම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන් ප්‍රතිශතයක් සිටින රට බවට පත්ව ඇත්තේ රුවන්ඩාවයි.

26038

ආසාදිතයන්

19032

සුවය ලැබූ

6877

දැනට රෝගීන්

129

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.