එක්සත් ජනපදයේ යුද නැව් 2ක් තායිවාන මුහුදු සීමාවට

එක්සත් ජනපදයේ යුද නැව් දෙකක් තායිවාන මුහුදු සීමාවට පැමිණ තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

මේ හේතුවෙන් චීන රජය දැඩි කෝපයට පත්ව තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. අගෝස්තු මාසයේ එක්සත් ජනපද කතානායක නැන්සි පෙලෝසි තායිවානයට සංචාරයක් සදහා පැමිණි අතර මේ හේතුවෙන් එක්සත් ජනපදය හා චීනය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් දේශපාලනිකව ඇතිව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *