ජනපතිවරණය නොවැම්බර් 15

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට පහසුම දිනය නොවැම්බර් 15 වනදා බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

ඒ සඳහා නොවැම්බර් 09ත් දෙසැම්බර් 08ත් දක්වා කාලය පවතින බවයි මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ‍්‍රි රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ. ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් නාමයෝජනා කැඳවිම සඳහා දින තීන්දු කිරිමේ බලය කොමිසමට පැවරෙන්නේ ලබන 10 වනදායින් පසුවයි.

ඒ අනූව ලබන 20 වනදා හා ඔක්තෝම්බර් 15 වනදා අතර කාලයේ දී දිනය ප‍්‍රකාශයට පත්කිරිමයි කොමිසමේ සැළසුම වන්නේ.