මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වන ලේඛනවලට ජනපතිගෙන් අත්සන්

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාවට අදාළ නඩුවේ ප්‍රධාන සැකකරුවකු වන හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා සිංගප්පූරු රජය වෙත යොමු කළ යුතු ලිපිලේඛනවලට  ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අත්සන් තබා තිඛෙනවා.

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට නීතිපතිවරයා විසින් සකසන ලද  පිටු 21,000කින් පමණ යුතු ලිපිලේඛන සිංගප්පූරුවේ අදාළ දෙපාර්තමේන්තු වෙත යොමු කළ යුතුව ඇති අතර හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය යැයි දන්වා ඇති එම සියලු ලිපිලේඛන අද ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපතිවරයාගේ පරික්ෂාවට ලක් කෙරුණා.
ඉන් පසුවයි එම ලේඛන සදහා අත්සන් තබනු ලැබුවේ.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා කඩිනමින් එකී ලේඛන සිංගප්පූරු රජයේ බලධාරින් වෙත යොමු කිරීමට නියමිතයි.