කුරුණෑගල පුරප්පාඩුවූ මන්ත්‍රී පුටුවේ අවසන් තීන්දුව අද

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පුරප්පාඩුවට පත් කෙරෙන අපේක්ෂකයාගේ නම ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය අද නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මේ බව අනාවරණ කළා.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාලින්ද දිසානායක මහතාගේ අභාවය හේතුවෙන් හිසු වූ අසුන පිරවීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමට ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් ඇතිවූ අතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරියා විසින් නීතිපතිවරයාගේද උපදෙස් ඇතිව ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් හිස්වූ මන්ත්‍රී අසුන සඳහා අපේක්ෂකයෙකු නම් කර ඇති බව සදහන්.