පෙරටුගාමීන්ගේ ජනපති අපේක්ෂක දුමින්ද නාගමුව

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව මහතා අද නම් කරනු ලැබුවා.

යුක්තිගරුක සමාජයක් වෙනුවෙන් සමාජවාදී අපේක්ෂකයෙක් යන මැයෙන් කොළඹ නව නගර ශාලාවේ අද (09) පැවැති සම්මන්ත්‍රණයකදී පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ සංවිධායක ලේකම් නාගමුව මහතාව පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කරනු ලැබුවේ කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා විසිනුයි.