ජන්දය කැදවන බලය අද සිට මැතිවරණ කොමිසමට

ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවීම සඳහා තම කොමිසමට අද සිට බලය හිමි වන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.

ඔහු සදහන් කලේ, මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා 2018 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය සලකා බලන බවයි.

මේ වන විට දේශපාලන පක්ෂවලින් අපේක්ෂකයින් 17 දෙනෙකු සහ ස්වාධීනව එක් අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරග කරන බව මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දී ඇතැයි ද මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සදහන් කළා.

ඒ අනුව පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රමාණයට වඩා නව ඡන්ද ලක්ෂ 02 ක් පමණ එක්වනු ඇති.