කොලඹ ඉඩම්වල මිල ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරමින් අර්ධ වාර්ෂිකව ගණනය කරනු ලබන ඉඩම් මිල දර්ශකය, 2019 වසරේ පළමු භාගය සඳහා 132.2 ක අගයක් වාර්තා කරන ලද අතර, එය 2018 වසරේ පළමු භාගයේ වාර්තා වූ අගයට සාපේක්ෂව සියයට 13.6 ක වර්ධනයකි. ඉඩම් මිල දර්ශකයේ නේවාසික, වාණිජ හා කාර්මික යන අනු දර්ශක තුනෙහිම ඉහළ යාම මෙම වර්ධනය සඳහා හේතු විය.

වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත අනු දර්ශකයන්හි වැඩිම ඉහළ යාම කාර්මික ඉඩම් මිල අනු දර්ශකය මගින් වාර්තා වූ අතර එය සියයට 14.9 ක් විය. වාණිජ ඉඩම් මිල අනු දර්ශකයෙහි සහ නේවාසික ඉඩම් මිල අනු දර්ශකයෙහි ඉහළ යාම් පිළිවෙලින් සියයට 13.2 ක් හා සියයට 12.8 ක් විය. මේ අතර, ඉඩම් මිල දර්ශකය 2018 වසරේ දෙවන භාගයට සාපේක්ෂව 2019 වසරේ පළමු භාගයේ දී සියයට 5.1 කින් ඉහළ යන ලදී.-ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

2844

ආසාදිතයන්

2593

සුවය ලැබූ

240

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :