දිස්ත්‍රික්ක 3කට නායයාමේ අවධානමක්

රත්නපුර, කෑගල්ල, කළුතර යන දිස්ත්‍රික්කවලට නායයාමේ අවදානම් ඇගවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර කැලණි ගගේ ජන මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින බැවින් කැලණි ගග අවට පහත්බිම් ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාවට අවදානයෙන් පසුවන ලෙස කාලගුණ අංශ උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.