අපේක්ෂකයා සජිත් බව ස්ථිරයි / අශෝක් අඛේසිංහ – Audio

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා පිහිටුවන නව සන්ධානයේ ජනපති අපේක්ෂකත්වය ස්ථිර වශයෙන්ම අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හිමිවන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අඛේසිංහ මහතා පවසනවා.
අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.