ඉන්ධන මිලදී ගන්න දිගු කාලීන කොන්ත්‍රාත්තුවක්

2019 ඔක්තෝබර් මස 01 දා සිට 2020 මැයි 31 දා දක්වා ඩීසල්, ජෙට් ඒ – 1 හා පෙට්‍රල් බැරල් මිලියන 3.22ක් ආනයනය කිරිම සඳහා දිගුකාලීන කොන්ත්‍රාත්තුවකට යෑමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.

ඒ අනුව මාස 8ක කාලයක් සඳහා ඩීසල් බැරල් මිලියන 1.04ක් හා ජෙට් ඒ – 1 බැරල් මිලියන 1.28ක් ආයනයන කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ M/s Mena Energy DMCC වෙතින් හා පෙට්‍රල් බැරල් 900000 ක් සිංගප්පූරුවේ M/S Vitol Asia pte Ltd සමාගමෙන් මිලදී ගැනීමට නියමිත බවයි වාර්තාවන්නේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද විශේෂ ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය අනුව ඉහත සමාගම් දෙක සඳහා කොන්ත්‍රාත් පිරිනමා තිඛෙනවා.

මේ සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති බව සදහන්.