ගෑස් බසී – රුපියල් 251කින්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක (12.5කිලෝ ග්‍රෑම් ) මිල රුපියල් 251කින් පහත දමා තිඛෙනවා.
අමාත්‍ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පැවසුවේ ජීවන වියදම් අනු කමිටුව විසින් ගත් තීරණයක් මත මෙම මිල පහත හෙළීම ක්‍රියාත්මක බවයි.