අද දිනයේ මේ දක්වා නව ආසාදිතයන් 343 ක්

ByLankaAnews

Feb 6, 2021

අද (06) දිනයේ මේ දක්වා නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 343 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *