න්‍යෂ්ටික බලාගාරය අල්ලන යුක්‍රේන මෙහෙයුම ව්‍යර්ථ කළා / රුසියාව

සපොර්ෂ්ෂියා න්‍යෂ්ටික බලාගාරය අල්ලා ගැනීමට යුක්‍රේන හමුදා ගත් උත්සාහයක් ව්‍යර්ථකළ බව රුසියා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

යුක්‍රේන ප්‍රහාර හේතුවෙන් සපොර්ෂ්ෂියා බලාගාරය අනතුරට ලක්වීමේ අවදානමක් තිබූ බවයි රුසියාව කියා සිටින්නේ. මේ වන විට බලාගාරය ප්‍රධාන විදුලි පද්ධතියෙන් ඉවත්කර තිබෙනවා. එය පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිට පාලනය වන්නේ රුසියා හමුදා මගිනුයි.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *