ආණ්ඩුවේ තනතුරු ගත් නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂ තනතුරුවලින් ඉවතට

පක්ෂයේ මතයට එරෙහිව යමින් ආණ්ඩුවේ තනතුරු ලබා ගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂයේ දැරූ දිස්ත්‍රික් නායකත්ව, ආසන සංවිධායක ධුර ඇතුළු සියලුම තනතුරුවලින් සහ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකත්වයෙන් වහාම ඉවත් කිරීමට පක්ෂ නායක හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පියවර ගෙන තිබේ.

එම පක්ෂය සඳහන් කළේ, මේ බව අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලිපි මගින් දැනුම්දීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනකු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරති.

ඒ අතරින් මහින්ද අමරවීර, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, ලසන්ත අලගියවන්න, ශාන්ත බණ්ඩාර, සුරේන් රාගවන්, චාමර සම්පත් දසනායක, ජගත් පුෂ්පකුමාර, රංජිත් සියඹලාපිටිය යන මහත්වරුන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙමින් අමාත්‍ය ධුර ලබා ගත්හ.

ඒ අනුව ඔවුන් නිදහස් පක්ෂයේ මෙතෙක් දැරූ සියලු තනතුරු සහ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සමාජිකක්වයෙන් ඉවත් කරනු ඇති.

දුමින්ද දිසානායක, දයාසිරි ජයසේකර, සාරති දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල, ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා සහ අංගජන් රාමනාදන් යන මහත්වරුන් තවදුරටත් නිදහස් පක්ෂය සමග රැඳී සිටී.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *