අද මොරටුවෙන් එක් කොරෝනා ආසාදිතයෙක්

ByLankaAnews

Feb 6, 2021

අද දිනයේ මොරටුවෙන් එක් කොරෝනා ආසාදිතයකු හදුනාගෙන තිබෙනවා.
ඊයේ දිනයේ ආසාදිතයන් 24 දෙනකු ප්‍රදේශයෙන් හදුනාගෙන තිබුණා.
මේ අතර පිළියන්දල ප්‍රදේශයෙන් අද දිනයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 11ක්.

 

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *