ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවා ඝාතනය මෙරට කැලඹූ පුවතක් බවට පත්වුණා. ඒ මෙම සද්ධන්තයා උතුම් ගුණාංගවලින් යුක්ත වූ දුලභ ඇතකුවීම හේතුවෙනුයි.මේ ගල්ගමුවේ සද්ධන්ත ඇත් රජු ඝාතනය කිරීමෙන් පසු හෙළිවන එම සද්ධද්තයාගේ විශිෂ්ට ගතිගුණ පිළිබද කතාවයි.

20508

ආසාදිතයන්

14497

සුවය ලැබූ

5921

දැනට රෝගීන්

90

මරණ

බෙදා හරින්න :

Leave a Reply

Your email address will not be published.