සාතන් 2 මිසයිල 50ක් නිපදවන බව රුසියාව හෙළිකරයි(Video)

රුසියාව විසින් සම්රාට්-28 හෙවත් සාතන් 2 වර්ගයේ අන්තර් මහද්වීපික බැලැස්ටික් මිසයිල 50ක් හමුදා සේවයට එක් කර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
මෙම න්‍යෂ්ඨික මිසයිල රුසියාවේ ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා මෙසේ වර්ධනය කරමින් පවතින බවයි අනාවරණ කළේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *