ජන්දය දෙන්න තාවකාලික හැදුනුම්පත් නිකුතුව අදින් අවසන්

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය භාවිත කිරීමට තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් භාර දීමට තිබූ කාලය අදින් අවසන් වනවා.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, කිසිදු හේතුවක් මත ඉල්ලුම්පත් භාර ගැනීම යළි දීර්ඝ නොකරන බවයි.

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනන්‍යතා ලේඛන පිළිබඳව ද සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා අදහස් පල කළා.

ඔහු කියා සිටියේ  ජාතික හැඳුනුම්පත, වලංගු රියැදුරු ගමන් බලපත්‍රය, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත, පූජ්‍ය හැඳුනුම්පත හෝ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරිපත් කළ තාවකාලික හැඳුනුම්පත තිබිය යුතු බවයි.

2838

ආසාදිතයන්

2537

සුවය ලැබූ

290

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :