ජන්දය පැවැත්වීම වැලැක්වීමේ රහසිගත කුමන්ත්‍රණයක් – සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් චෝදනා

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම වැලැක්වීම සඳහා රහසිගත කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක බවට විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා.
මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයන් වෙනස් කිරීම තුලින් මෙය සිදුකිරීමට තැත් කරන බවයි ඔහු සදහන් කළේ.

 

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *